Platybelodon (Платибелодон)

 

alt
 
Име: “Platybelodon” (от гръцки “плосък менек”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Gomphotheriidae (Гомфотерии)
Хабитат: равнините на Африка и Евразия.
Геоложки период: Горен Миоцен (преди 10-6 млн. г.)
Дължина: 3 м.
Тегло: 2 т.
Диета: растителност.