Реклама

Фотографски услуги, Сватбена фотография

Фотографите на България

Търсите фотограф във вашият град!

Наши партньори:

Счетоводни услуги

https://www.balancebg.com/

Фотографски  услуги:
 
Изграждане на уеб сайтове
и SEO оптимизация
 
Къща за гости Кристал в Триград

Огнено шоу за сватби и събития

https://www.ognenoshow.com/

Уеб дизайн и СЕО оптимизация

Web дизайн и СЕО оптимизация

На най-добри цени

Icn.bg хостинг и домейн

Счетоводна кантора „ИНФО-КОНСУЛТ“ ООД

Водороден показател (рН)

 

Водородният показател или рН е мярка за концентрацията на водородни йони (= H +) (= протоните) в един разтвор. Цифрово това е отрицателният логаритъм на концентрацията, изразена в молове на литър (М).
Дестилираната вода спонтанно се разпада на йони, образуващи 10-7 М разтвор на H + (и OH-). Отрицателното на този логаритъм е 7, така че рН на дестилираната вода е 7.
Разтвори с по-висока концентрация на H +, отколкото се среща в дестилираната вода, имат стойности на рН под 7, и са киселинни,т.е. имат киселинна реакция.
Разтвори с по-висока концентрация на H + от тази в дестилираната вода имат стойности на рН над 7, и са основни или алкални, т.е. имат алкална реакция.
Разтвори с концентрация на H + равна на тази в дестилираната вода имат стойности на рН 7, и са неутрални, т.е. имат неутрална реакция.

рН на някои вещества

Вещество

Стойност на рН

Стомашен сок

1.1

Лимонов сок

2.2

Газирана напитка

2.6

Оцет

3.0

Бира

4.4

Кафе

4.9

Жълтък на яйце

5.7

Дъждовна вода

5.8

Урина

6.0

Мляко

6.6

Прясно дестилирана вода

7.0

Кръв

7.4

Белина

12.8

Сода каустик

13.6

 

 

рН е много важно, защото качествата на повечето протеини и ензими са чувствителни към него.
рН на цитозолата в човешката клетка е около 7.4. Но при различните клетки има различия в рН. Вътрешността на лизозомите например е много по-кисела (рН под 4) от тази при цитозолите, а ензимите работят най-добре при ниски стойности на рН.
Определянето на pH се осъществява посредством два основни метода:
колориметричен (при който в зависимост от рН веществата променят цвета)
потенциометричен (чрез рН-метър)
Различни видове рН- метри
 

Най-нови

Най-четени