В центъра на Млечния път е фиксирано изригване на излъчване

В центъра на Млечния път е фиксирано изригване на излъчване

Астрономи фиксирали най-значителното за цялото време на наблюденията изригване на излъчвания на свръхмасивната черна дупка Sagittarius A, която е разположена в центъра на Млечния път. Интензивността около 150 пъти надвишава фоновата за Sigittarius A.
Източникът на излъчване представлява свръхмасивна черна дупка, разположена в центъра на нашата галактика на разстояние 26,000 светлинни години от Земята.
Изригването на излъчване било фиксирано с помощта на космическия телескоп Chandra, предназначен за изследване на космически източници на рентгеново излъчване.
Автор: klassa.bg
Дата: 6.11.2012