ЮЗУ-преподаватели проучват ледниците в Западните Балкани

 

Преподавателите от Катедрата по география, екология и опазване на околната среда към Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" доц. д-р Красимир Стоянов и гл. ас. д-р Емил Гачев се завърнаха от Албания и Черна гора, където проучваха ледниците в Западните Балкани. Експедицията бе по проект "Нови изследвания в областта на химията, географията и околната среда", модул 5 - "Наблюдение и измерване на съвременни ледникови форми на Балканския полуостров - 2012 г", финансиран от ЮЗУ "Н. Рилски".
Измерихме и заснехме някои малки ледници в планината Проклетия - на територията на Албания и Черна гора и Дурмитор в Черна гора, посочи доц. Стоянов. В планините в Западната част на Балканския полуостров климатичните условия благоприятстват образуването на ледници в по-голяма степен, отколкото в източната част на полуострова, каза той. Според него това в особена степен се отнася за високите планини, близо до Адриатическото крайбрежие, а  промените в площта на ледниците е добра индикация за изменящите се климатични условия в тази част на Европа.
Източник: swu.bg