Procoptodon (Прокоптодон)

 

 
 
Име: “Procoptodon” (от гръцки “с преден зъб като хълм”)
Клас: Mammalia (Бозайници)
Семейство: Macropodidae (Кенгуру)
Хабитат: равнините на Австралия.
Геоложки период: Плейстоцен-Неоген (преди 2 млн.-10 хил. г.)
Височина: 3 м.
Тегло: 230 кг.
Диета: растителност.