Хетите

Автор: Росен Илиев Произход и култура Хетите са индо-европейско говорещ народ населявал североизточната част на полуостров Мала Азия. Към 2000 г. пр. Хр. те нахлуват в Анатолия от прародината си в Южна Русия (земите на Курганската култура). Към 1600 г. пр. Виж още …

Нордическа раса сред народите в Азия

Автор: Росен Илиев НОРДИЧЕСКАТА РАСА СРЕД ИНДО-ЕВРОПЕЙЦИТЕ В АЗИЯ Прародина на индо-иранците Индо-арийците, мидяните, персите, и свързаните с тях племенни групи имат различна историческа, дори различна расова съдба и живеят в различни условия, но произлизат от един индо-ирански пранарод, с родина Виж още …

Водороден показател (рН)

  Водороден показател (рН)   Автор: Росен Илиев Водородният показател или рН е мярка за концентрацията на водородни йони (= H +) (= протоните) в един разтвор. Цифрово това е отрицателният логаритъм на концентрацията, изразена в молове на литър (М). Дестилираната Виж още …

Същност, предмет и задачи на геоморфологията

С понятието „геоморфология“ американският геолог Джон Уйлиям Мак Ги (J.W.McGee) означава през 1893 г. учението за земните форми и възникването им в хода на геоисторическото развитие на Земята. В труда си „Морфология на земната повърхност“ от 1894 год. немският географ и геолог Албрехт Виж още …

Термохимия

Термохимията е дял от химията, който изучава топлинните ефекти на химичните реакции. Количеството топлина, която се отделя или поглъща при протичането на една химична реакция, се нарича топлинен ефект на реакцията. Отбелязва се с Q и се измерва в kj.Топлинния Виж още …

Тежка вода

Наред с „обикновената” вода, която съдържа Н2О, в природата се среща и т.нар. „тежка вода”, в която се съдържат всички изотопни съединения на кислорода и водорода. Тази вода се отличава от обикновената с високо относително тегло. Всъщност под термина „тежка Виж още …

Огюст Конт – позитивната социална наука

Исидор Огюст Мари Франсуа Ксавие Конт  Огюст Конт е роден на 10 януари 1978 г. в Монпелие (Франция). Той израства по времето на Френската революция. Завършва политехническо училище. Сключва твърде мъчителен брак, като твърди, че това е единствената голяма грешка, Виж още …

Грунтови води

Това са води, образувани в първия водоносен хоризонт, залягащ над първия водонепропусклив пласт. В отделни участъци, при определени условия, те могат да придобият местен напор. В зависимост от конкретния геоложки и геоморфоложки строеж грунтовите води образуват различни форми на залягане: Виж още …

Съзвездие Голяма Мечка

Автор: Росен Илиев Съзвездие Голяма Мечка (Ursa Major) Това съзвездие е трето по големина и едно от най-известните в небето. Формата му напомняла на нашите предци на мечка, поради това я нарекли Голямата мечка. Седемте най-ярките звезди образуват астеризъм наречен Голямата Виж още …

Периодичен закон и периодична система

Периодичен закон и периодична система на химичните елементи Като всяка голяма идея и научно обобщение периодичният закон има дълга предистория. През втората половина на 18 век започнало интензивно изучаване на химичните елементи, в резултат на което били открити много нови Виж още …

Геоморфология

     Геоморфологията (от гръцки: „гео”- „земя“; „морфос”-„форма“ и „логос” – „проучване“) е наука, която изследва релефообразуващите процеси. Геоморфолозите се стремят да разберат защо пейзажите изглеждат по този начин, като проучват историята на релефа и неговата динамиката, като предсказват бъдещи промени Виж още …

 Комети

Автор: Росен Илиев Кометата е малко, ледено небесно тяло, което обикаля около Слънцето. Те често са сравнявани с мръсни снежни топки. За разлика от другите малки тела в Слънчевата система, кометите са били известни още от древността. Има китайски записи за появата на Халеевата комета (кръстена на откривателя Виж още …

Земното магнитно поле

За магнитните явления, по-специално за магнитното поле на Земята, хората знаят от незапомнени времена. Компасът е неизменна част от историята на корабоплаването. Ние днес знаем, че магнитното поле на Земята е също един важен ключ към разбирането на вътрешността на Виж още …

Мексико

Мексико   Географско разположение Страната е разположена в югозападната част на Северна Америка. Площта й е 1млн 964 хил 375 км2. Граничи( в км) – Белиз( 250), САЩ (3141), Гватемала (962). Сухоземните граници са 4353км, а бреговата линия 9330км. Голяма Виж още …

Открития в науката и техниката през XX век

Автор: Росен Илиев 1900- Макс Планк формулира квантовата теория. – Пол Вилар открива гама-лъчите. – Фердинанд Цепелин създава първия маневрен балон. 1901- Йокичи Такамине и Томас Бел независимо един от друг синтезират хормона адреналин. 1902-  Джордж Клод въвежда неоновите светлини. – Виж още …

Видове неорганични вещества

Неорганичните вещества могат да бъдат прости (метали и неметали) и сложни (оксиди, соли, основи, киселини). [Последните са резултат на окислително-редукционните процеси.] Простите вещества се състоят от атоми на същия химичен елемент. Според своите химични свойства, те се разделят на: – Виж още …

Артезиански води

Това са води, залягащи във водоносни пластове, разположени между водонепропускливи хоризонти в земната кора. Артезианските води се акумулират в два основни вида структури: синклинална и моноклинална. Синклиналната структура в едни случаи обхваща предпланинските, котловинни и низинни райони и съответства в Виж още …

Химичен състав на човешкото тяло

Химичен състав на човешкото тяло Това е елементарния химичен състав на средностатистическото възрастнo човешко тяло. Водата е най-изобилнoто химично съединение в живите човешки клетки, като съставлява 65-90% от всяка клетка. Всяка водна молекула се състои от два водородни атома, свързани Виж още …

Неандерталец

Неандерталец (Хомо неандерталис)      Неандерталците са архаичен вид хора, който  населявал Европа и Близкия изток в периода от преди 350 000 до преди около 24 500 г., но преди около 46 000 г. тяхната численост започнала да намалява и земите Виж още …

Емпирично социологическо изследване

Социологията се изгражда и развива  чрез единство и взаимодействие на теоретични и емпирични изследвания. Теорията задава ориентирите на целенасочената и осмислена емпирична изследователска работа, която подлага на верификация теоретичните обобщения чрез съпоставянето им със социалната действителност. Предмет на емпирични изследвания Виж още …