Съзвездие Кентавър

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Кентавър (Centaurus)

Съзвездието Кентавър представя митичния Хирон (кентавър), полу-човек полу-кон. Той е бил убит от отровна стрела, случайно изсреляна от Херкулес.

Съзвездието съдържа известния кълбовиден звезден куп Омега Кентавър (NGC 5139), галактиката Кентавър А (NCC 5128), и най-близката до нас двойна звездна система Алфа и Проксима Кентавър.

Омега Кентавър – най-големият и най-яркият кълбовиден звезден куп на цялото нощно небе. Алфа Кентавър – множествена система, състояща се от две жълти звезди и една оранжева. Две жълти звезди са в непосредствена двоична система с орбитален период около общ център на масата, равен на 80 години, и трета звезда Проксима Кентавър, най-близката до Слънцето звезда. Кентавър А – популярна галактика, която може да се види през телескоп с голям отвор.

Съзвездие Кентавър (Centaurus)

Съзвездието Кентавър има следните звезди:

α (Aлфa Кентавър) – тройна система, състояща се от Алфа Кентавър (А и Б) и „Проксима Кентавър (G2 + K1 + M5), на разстояние 4,4 светлинни години. Третата най-ярка звезда в небето.

β (Бета Кентавър, Aген) – Синя звезда (B1), на разстояние 525 светлинни години.

γ (Гама Менкент Кентавър) – двойна звезда (KO), на разстояние 50 светлинни години. Компонентите са видими с голям телескоп.

δ (Делтa Кентавър) – синьо-бял субгигант (B2), на разстояние 395 светлинни години.

ε (Епсилон Кентавър) – синьо-бял великан (B1), на разстояние 375 светлинни години .

Съзвездие Кентавър съдържа следните звездни системи (мъглявини, звездни купове, галактики):

Омега Кентавър (NGC 5139) – най-големия и най-яркия кълбовиден звезден куп, на разстояние 17 000 светлинни години. Вижда се и с просто око.

NGC 3766 – рядък отворен клъстер от около 100 звезди, на разстояние 5 500 светлинни години.

Синя мъглявина (NGC 3918) – мъглявина, на разстояние 3 200 светлинни години.

NGC 4945 – цилиндрична спираловидна галактика,  на разстояние 13 милиона светлинни години.

Кентавър А (NGC 5128) – лещовидна галактика, на разстояние 11 милиона светлинни години.

NGC 5460 – голям открит клъстер, с повече от 40 звезди, на разстояние 2 500 светлинни години.