Какво е екзопланета?

Автор: Росен Илиев

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/Planeti/ekz1.jpg

Какво е екзопланета? Екзопланета (в превод външна планета) е планета, която се намира извън Слънчевата система. Първата екзопланета (PSR 1257 b) е открита от полския астроном Александър Волцман през 1991 г., но първата потвърдена екзопланета е откритата от Мишел Майор и Дидие Келог 51 Pegasi b (по-известна като Белерофонт), представляваща газов гигант с температура на повърхността повече от 1000˚С.

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/Planeti/ekz2.jpg

Художествена репрезентация на Белерофонт

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/Planeti/ekz3.jpg

Прекалено близката орбита около звездата на Белерофонт (орбитален период от само 4 земни часа) е причина за изключително високите температури на повърхността на планетата

По-отношение на размерите си екзопланетите принадлежат към два основи типа: газови гиганти подобни на Юпитер (каквато е и Белерофонт) и Нептун и планети със скалиста повърхност, подобни на Земята (т.н. земеподобни планети). Има и екзопланети покрити изцяло с водни океани.

Към средата на 2012 са открити над 830 екзопланети, като  54 от тях се намират в т.н. „обитаема зона”.

Всички известни екзопланети са членове на планетни системи, обикалящи около някоя звезда, въпреки че според някои учени съществуват т.н. „планети-скитници” (планемос), които не орбитират около звезда, а се скитат в космическото пространство.

Повечето екзопланетни системи са съставени от една или няколко планети, но планетната система HD 10180 (на разстояние 231 светлинни години) включва девет екзопланети.

Екзопланетите се откриват чрез няколко основни метода:

-радиална скорост- една звезда с планетата ще се премества в своя малка орбита в отговор на гравитацията на планетата. Това води до колебания в скоростта, с която звездата се движи към или далеч на Земята, т.е. ще има колебания във вариантите на радиалната скорост на звездата по отношение на Земята. Радиалната скорост може да се заключи от разселването в спектралните линии на звездата майка , дължащи се на ефекта на Доплер .

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/Planeti/ekz4.jpg

Метод на засичане на радиалната скорост

-транзитен метод- когато някоя планета минава покрай звезда, яркостта на съответната звезда намалява.

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/Planeti/ekz5.jpg

– Директни наблюдения- чрез този метод са открити само 5% от познатите ни екзопланети.

– Гравитационни микролещи-  те се получават когато гравитационното поле на звездата действа като леща и увеличава яркостта на звездата. Това може да стане само ако около звездата обикаля планета.

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/Planeti/ekz5(1).jpg