Спътник на Юпитер – Йо

Автор: Росен Илиев

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/vsichko/re69.jpg

Йо е една от т.н. „Галилееви луни” на Юпитер и четвъртата най-голяма в Слънчевата система. С над 400 активни вулкана (най-голям от които е Локи (с диаметър 202 км)) тя е най-геологично активния обект в Слънчевата система. Екстремната геологична активност се дължи на приливните вълни от огромната гръвитация на Юпитер и другите три луни. Някои от вулканите изхвърлят сяра и серен диоксид на височина 500 км. На повърхността на Йо присъстват и над 100 планини, изградени от силикати. Някои от тях са по-високи от Еверест.

Физични параметри

Йо е малко по-голям от Луната със среден радиус 1,821.3 km (0.286пъти земния и с около 5% по-голям от лунния), маса 8.9319×1022 kg (0.015 пъти земната) и обем 2.53×1010 km3 (0.023 пъти земния). Плътността на Титан 3.528 г/cм3   Йо има леко издължена елипсовидна форма, с ос обърната към Юпитер.

Орбита

Йо обикаля около Юпитер на средно разстояние 421 700 км, за 1.7 дни със скорост 17.334 км/с. Ексцентритетът й е 0.0041, а инклинацията 2.21°.

Вътрешен строеж

Йо е изграден от вътрешно желязно ядро (от 350 до 900 км в диаметър), от външна силикатна кора (12-40 км) и от частично разтопена силикатна мантия по средата. През 2009 г. на Йо бе открито и магнитно поле генерирано от океан от магма на дълбочина 50 км под повърхността.

Атмосфера

Атмосферата на Йо се състои от 90% серен диоксид и 10% серен моноксид, натриев хлорид, атомна сяра и атоме нкислород. Атмосферното налягане варира в зависимост от температура и плътност през различните части на деня, височина и вулканската активност.

Температура

Средната температура на повърхността на Йо е -163˚С (в границите от -187˚С до -143˚С).

Откритие

Йо е открита на 8.01.1610г. от Галилео Галилей.

Изследване

Първите космически кораби достигнали до Йо са „Пионер 10 и 11” на 3.12.1973 и 2.12.1974г., последвани от сондите „Вояджър 1 и 2” през 1979 г. и от „Галилео” през 1995 г.

Име и символика

Йо носи името на една от жриците на богинята Хера. Тя е една от многото любовници на Зевс.