Австралопитек

Автор: Росен Илиев

Австралопитек

Карта1 Разположение на африканските видове австралопитеци

Карта1 Разположение на африканските видове австралопитеци

Поради това, че австралопитекът („южна маймуна”) не е бил напълно бипедален (ходещ на два крака), но е бил широко разпространен род с поне 7 вида- рамидус, афаренсис, гархи, африканус, анаменсис, робустус и открития през 2010 г. в Южна Африка  австралопитек сидиба (за който някои учени твърдят, че е „липсващото звено” в еволюцията на човека), негов логичен прародител е Орео. Той еволюира от Орео („блатна маймуна”), в периода когато тя напуска водата.

сравнява черепите на 10 млн. годишния Орео и 3 млн. годишния австралопитек африканус, като показва колко много прилики има между тях.

Фигура 1 сравнява черепите на 10 млн. годишния Орео и 3 млн. годишния австралопитек африканус, като показва колко много прилики има между тях. Различните видове австралопитеци живеят преди от 4 млн. до 1.2 млн. г. Челюстите и при двата черепа заемат голям дял от лицето, но Орео има по-големи кучешки зъби, а австралопитекът по-голям прогнатизъм.    Австралопитекът има има по-човекоподобни зъби от шимпанзето, което предполага, че разделянето между пан (шимпанзето) и Хомо (човекът) е осъществено от австралопитека. Грубата форма на върха на черепа при австралопитека е подобна на тази при горилата. Тазът и костите на краката са близки до тези при съвременните хора, не оставяйки никакво съмнение, че са ходели на два крака. Били високи между 107 и 152 см, с много тежки кости. Пръстите и костите на стъпалото им са криви, и пропорционално по-дълги в сравнение с хората, но ръцете им наподобяват човешките в много детайли. Женските са били по-дребни от мъжките (сексуален диморфизъм).

https://www.nauchensviat.eu/images/Biology/evolution%20on%20the%20human/_100.JPG

Фигура 2

Австралопитекът е оставил малки каменни сечива на възраст от 3.5 млн. г. Черепния му капацитет варирал от около 375 до 550 куб. см.  Носът е по-изпъкнал, а надочничните му дъги са по-малко явни, но (с изключение на окосмяването) лицето му (фиг.2) не се различава особено от това на Орео.

Въпреки, че различните видове австралопитеци живеели в Африка за 2.8 млн. г., те присъствали и в Европа и Азия.

https://www.nauchensviat.eu/images/Biology/evolution%20on%20the%20human/_101.JPG

Фигура 3 Реконструкция на австралопитек афаренсис