Канада

Географско положение

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c46.jpg

Страната заема северните части на Северна Америка. Граничи(в км) със САЩ (8893), (включително 2477км с Аляска). Сухоземните граници са 8893км, а бреговата линия 202 080км. Общата площ на Канада е 9 984 670 км2 (2-ра в света). Най- северните част са заети от Арктическия архипелаг с площ 1,3млн. км2, Бафинова земя(512хил.км2), Елсимир, Виктория, Девън, Банкс, о-ви Пари и др. Източните части са равнинно плато с надморска височина от 300 до 1500м.

В западните част на Кордилерите- с най-висок връх Логан- 5959м. Бреговата ивица е силно нарязана.

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c47.jpg

Климат

Климат- предимно умерен и субарктичен, рязко континенталните райони и по- влажен и мек по западното и източното крайбрежие. Средните януарски температури са от ( – 30 С) в северните части до 0 С по крайбрежията. Валежи от 200-500 мм в северните и централните райони, до 1000-2000мм по океанските крайбрежия.

По- големи реки са Макензи, Фрейзър, Нелсън, Св.Лаврентий и езера – Голми езера, Уинипег, Атабаска, Голямо мече езеро, Голямо робско езеро и др.

Растителност

Растителността от север на юг се сменя арктична пустиня, тундра, лесотундра, горска, лесостепна и степна.

По отношение на полезните изкопаеми картината в Канада е следната: по запаси на нефт страната е 2-ра в света( но ако се броят и битуминозните пясъци), (178,1млр.барела)-беновните находища са в Кордилерите, а по добив на природен газ Канада е 4-та в света( 171 млр м3)-основните находища също в Кордилерите, по запаси на уран страната е 2-ра в света, но е 1-ва по добива му, тя е 6-та по добив на злато, при големите езера и п-ов Лабрадор се добива желязна руда, въглища в Кордилерите. Добиват се още никел, цинк, мед, олово, молибден, калай, диаманти, сребро и др.

Обработваемата земя е 4,6%

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c55.jpg

Население

Населението на Канада е 34,300,083 души (юли 2012). Средната гъстота е 3,3 души/км2. Раждаемостта е 10,28‰, смъртността е 8,09‰. Естествен прираст 7,8‰. Детска смъртност е 4,85‰. Възрастовата структура: до 14г.-15,7% , 15-64г.- 68,5%, над 65г.-15,9%. Средна възраст на населението е 41,2години. Очаквана продължителност на живот е 81,48години. Тотален коефициент на плодовитост – 1,59деца/жена. Болни от СПИН – 73 000 души. Етнически състав: 28%-британски произход, 23%-френски произход, 15%- други европейци, 6%-азиатци, 2%-индианци, 26-смесен произход.

Конфесионален състав: 43%-католици, 23%-протестанти, 4,4%-други християни, 1,9%-мюсюлмани, 11,8%-неуточнени, 16%-атеисти.

Официални езици са Английски(59%от населението) и Френски(22%от населението), 19%- други езици(като’’инут титут,, е езика на инуитите). Неграмотни-1%.

Градското население е 80%.

Столица е Отава(875хил, с аглом. 1,2млн.д.). По-големи градове: Торонто(4,7млн.д., с аглом. 6,1млн.д.), Монреал (3,3млн.д.), Ванкувър (1,9млн.д., с аглом. 2,2 млн.души), Калгари(1млн.д.), Едмънтън (1млн.д.)

Държавно устройство

В Административно отношение Канада се дели на 10 провинций и 3 територий. Глава на страната е кралицата на Великобритания, представена от генерал-губернатор избиран за 5 години. Парламента се състои от Палата на общините (301места, избирани за 5 години) и назначен Сенат ( 104 сенатори). Паричната единица канадски долар= 100 цента.

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c45.jpg – национален флаг

Национален празник 1 юли( 1867). Канада е  една от най- развитите страни в света.

Стопанство

Добивна и обработваща промишленост- никел, олово, уран, злато и др. Отрасли-нефтена, газова, горска и целулозно хартиена, цветна металургия, автомобилостроене, електроника и електротехника. Канада е 2-ра в света по добив на алуминий и 1-ва по производството на вестникарка хартия.

Селско стопанство- пшеница, овес, ечемик(3-ти в света), царевица, лен, картофи и др. Животновъдство- едър рогат добитък; свине, овце, 1млн.т. годишно- риболов. Произвежда се пластмаси, торове, 20млн.т. хартия.

На глава от населението( по ел.енергия), Канада е втора в света след Норвегия. 58% от електроенергията е от ВЕЦ, 28% ТЕЦ, 13%-АЕЦ( разполага с 11 реактори).

БВЯ на Канада е 1285млр. долара, а на глава от населението се пада – 39 700 долара.

БВП по сектори:

-земеделие – 2%

-промишленост- 28%

-услуги-70%

Трудови ресурси- 18 400 000 души

Реален темп на растеж(-2,5%), безработица – 8,5%.

Заетост по сектори:

-земеделие- 2%

-промишленост-12%

-услуги-76%

Търговски партньори – САЩ (78%), Великобритания, Япония, Мексико

Канада разполага с 1388 летища(4-та в света), 12 хеликоптерни площадки, 23 хил.км нефтопроводи, 75 000км-газопроводи, 630 км вътрешни пътища, 1млн 042 хил.км- пътища( 415 600 км – с асфалт, 17хил.км-магистрали), 47 хил.км – ж.п.линий.