Хомо еректус

Автор: Росен Илиев

Хомо еректус

 Хомо еректус, който населявал Африка, Южна Европа, Югозападна Азия (Близък изток), Югоизточна Азия, Япония и дори някои от тихоокеанските острови, познавал огъня и систематично произвеждал инструменти.

Хомо еректус, най-ранните му фосили са на почти 2 млн. г., като е живял до преди 27 000 г. (възможно е и до по-скоро) на изолирания индонезийски остров Ява.

Фигура 1

      Най-ранните му фосили (фиг.1) са на почти 2 млн. г., като е живял до преди 27 000 г. (възможно е и до по-скоро) на изолирания индонезийски остров Ява.

Терминът Хомо еректус („изправен човек”) се използва в широк смисъл и включва видовете, които се отнасят до ранния еректус.

Подобно на хабилис, лицето му има отстъпваща челюст, с широки скули, липса на брадичка, дебели надочнични дъги и дълъг, нисък и широк череп.

Фигура 2

     Подобно на хабилис, лицето му (фиг. 2) има отстъпваща челюст, с широки скули, липса на брадичка, дебели надочнични дъги и дълъг, нисък и широк череп. Но еректус е бил по-висок от своите предшественици, като е имал и по-голям мозък (750-1225 куб. см), по-малки кучешки зъби, по-малка и по-леко отстъпваща челюст, по-къси ръце и екстернален нос.

„Вън от Африка” гласи, че африканския еректус става съвременен човек, като после образува расите, а т.н. вид Хомо сапиенс (и подвида Хомо сапиенс сапиенс) се развива преди расите.

Мултирегионалната теория гласи, че азиатския и африканския еректус образуват съвременния човек, така че расите идват преди видът Хомо сапиенс.