Съзвездие Южен кръст

Автор: Росен Илиев

Съзвездие Южен кръст (Crux)

https://www.nauchensviat.eu/images/Astrofizika/vsichko/re139.jpg

Това е най-малкото съзвездие в небето, но едно от най-известните и лесно разпознаваеми. Древните гърци го считали за част от съзвездието Кентавър, но в края на XVI век Кентавър е определен за отделно съзвездие.

Съзвездие Южен кръст съдържа следните звезди:

α (Aлфa Южен кръст, Aкрукс) – множествена система (В + В + B4), на разстояние 321 светлинни години.

β (Бета Южен кръст, Мимоза) – син гигант (IN), двойна звезда, на разстояние 352 светлинни години.

γ (Гамa Южен кръст, Гакрукс) – червен гигант с два компонента (М3), на разстояни 88 светлинни години.

δ (Делтa Южен кръст) – синьо- бял свръхгигант (B2), на разстояние 364 светлинни години.

Съзвездие Южен кръст съдържа следните звездни системи (мъглявини и клъстери):

„Въглища” – тъмна мъглявина, на разстояние 550 светлинни години. Може би най-близката мъглявина от този тип.

NGC 4103 – отворен клъстер от около 50 звезди, на разстояние 3 900 светлинни години.

NGC 4349 – отворен клъстер от около 30 звезди, на разстояние 5 500 светлинни години. Отделни звезди могат да се видят през телескоп.

„Кутия за бижута” (NGC 4755) – отворен клъстер, на разстояние 7 800 светлинни години.