Как реагират амфотерните вещества

Как реагират амфотерните вещества (прости и сложни)

Съществуват прости амфотерни вещества, оксиди и хидроксиди.

Прости амфотерни вещества

Простите амфотерни вещества, изучавани в училище са берилий, алуминий и цинк. Амфотерните прости вещества реагират с две киселини и с основите. Например: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2; Zn + 2KOH + 2H2O = K2 [Zn (OH) 4] + H2.

Амфотерни оксиди

Това са BeO, Al2O3, ZnO, H2O, Cr2O3, Fe2O3. Амфотерните оксиди реагират с киселини и основи, както и с основни и киселинни оксиди: ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O; ZnO + 2KOH + H2O = K2 [Zn (OH) 4]; SO3 + H2O = H2SO4; K2O + H2O = 2KOH.

Амфотерни хидроксиди

Амфотерни хидроксиди – комплексни вещества, които имат свойствата и на киселини, и на основи. Всички от тях  са монолитни, неразтворими във вода. Те се разтварят в киселини и алкали: Zn + 2OH = Zn (OH) 2 = 2H + ZnO2 Cr + 3OH = Cr (OH) 3 = H + CrO2 + H2O

Оцветяването на амфотерни хидроксиди зависи от естеството на техните катиони, съставляващите металите. Амфотерните хидроксиди включват (OH) 2, Zn (OH) 2, Al (OH) 3, Cr (OH) 3, Fe (OH) 3.

Амфотерните хидроксиди реагират с киселини, основи, основни и киселинни оксиди: Zn (OH) 2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O; Zn (OH) 2 + 2KOH = K2 [Zn (OH) 4] + 2H2O Zn (OH) 2 + SO3 = ZnSO4 + H2O Zn (OH) 2 + K2O = K2ZnO2 + H2O.