Прокариоти

https://www.nauchensviat.eu/images/Biology/drugi/Bio13.JPG

Прокариотите са едноклетъчни организми, които представляват най-ранните и най-примитивни форми на живот на Земята. Като организирани в три системни домейна, прокариотите включват бактерии и aрхаи. Прокариотите са в състояние да живеят и да се развиват в различни видове среди, включително екстремни местообитания като хидротермални извори, горещи извори, блата, мочурища, и вътрешностите на животни.

Прокариоти- клетъчна структура

Прокариотните клетки не са толкова сложни, колкото еукариотните клетки. Те нямат същинско ядро, а ДНК-то не се съдържа в рамките на мембраната или отделена от останалата част на клетката, но е навита в район на цитоплазмата, наречен нуклеоид. При използването на бактерии като пример за прокариот, в тях могат да бъдат открити следните структури:

Капсула – среща се в някои бактериални клетки, тази допълнителна външна обвивка предпазва клетката, когато е погълната от други организми, подпомага задържането на влага и помага на клетката се придържа към повърхността и да се храни.

Клетъчната стена – външната обвивка на повечето клетки, която предпазва бактериалната клетка и й придава форма.

Цитоплазма – гелподобно вещество, съставено предимно от вода, което също съдържа ензими, соли, клетъчни компоненти, и различни органични молекули.

Клетъчна мембрана или плазмена мембрана –  намира се около цитоплазмата на клетката и регулира потока на вещества в и извън клетката.

Пили – косоподобни структури върху повърхността на клетката, които се прикрепят към други бактериални клетки. По-късите пили, наречени фимбри помагат на бактериите да се прикрепят към повърхности.

Камшичета – дълги, камшикоподобни издатини, които помагат за клетъчното придвижване.

Рибозоми – клетъчни структури, отговорни за производството на протеини.

Плазмиди – кръгови ДНК структури, които не участват в репродукцията.

Нуклеотидна област – площ на цитоплазмата, която съдържа една бактериална ДНК молекула.

Двоично делене на прокариотните клетките

https://www.nauchensviat.eu/images/Biology/drugi/Bio14.JPG

Повечето прокариоти се възпроизвеждат безполово чрез процес, наречен двоично делене. По време двоичното делене, единствената молекула на ДНК се репликира и оригиналната клетка се разделя на две еднакви клетки.

Двоичното делене започва с една молекула ДНК и се възпроизвежда в две копия, свързани с клетъчната мембрана.

След това, клетъчната мембрана започва да расте между двете ДНК молекули. Веднъж бактерията почти се удвоява от първоначалния си размер, а клетъчната мембрана започва да се захваща навътре.