Русия

Географско положение

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c17.jpg

Страната заема източната част от Европа и цялата северна част на Азия. Площта и възлиза на 17 098 242  км2 . Тя граничи с: Азърбайджан (284км) , Беларус ( 959км), Китай (3645км ), Естония ( 290км), Финландия (1313км), Грузия (723км), Казахстан(6846 км ), Северна Корея (17,5 км ) , Латвия (292км), Литва (227км), Монголия( 3441км) , Норвегия( 196км), Полша (432 км), Украйна (1576км) .Сухопътните граници възлизат на 20,242км, а бреговата линия е 37 653 км – като най-дълга е с Тихия океан( 12 280км) , Северен ледовид ( 19 240 км), Балтийско море ( 675км ) и др.

На европейската част от Русия се падат 3млн. 685 хил км 2 ( 21,6%) от територията, а на азиатската част – 13 млн 380 км2  (78,4%) от площта. Около 70% от страната е заета от равнини – Източноевропейскатам в пределите на която са включени ниските възвишения – Валдайски, Средноруски и Приволжки и низините Окско- Донска и Прикаспийска , Източната граница на Източевропейската равнина е планината Урал ( вр. Народная – 1895м.) На изток от Урал е Западносибирската равнина. Средносибирското плато и якутската равнина. Планините заемат източните и южните части на Голям Кавказ ( вр. Елбрус – 5642м), Южносибирските планини, включващи Алтай( вр.Белуха 4506м), Западен и Източен Саян.

По Тихоокеанското крайбрежие са планините на Камчатка (вулканът ключевкая Сопка 4750м ) и Курилските о-ви с действащи вулкани (28). Най-високата точка на Русия е вр. Елбрус ( 5642м) в Кавказ, а най-ниската при Каспийско море ( -28м)

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c18.jpg

Климат

Климатът е континентален- умерен, в северните части полярен и субполярен, в далечния изток- умерен, мусонен.

Средна януарска температура от 0oC   до -5oC  в европейската част, до -40 oC  , -50oC  в Якутия, а средните юлски 1oC  в Северен Сибир до 24  oC  – 25oC  в Прикаспийската низина.

Валежи – до 2000 мм в Алтай и Северен Кавказ, до 1000 мм в Далечния изток, 700 мм в европейските равнини.

Главните реки: Северна Двина, Печора, Об( с Иртиш), Енесей, Кубан, Нева, Волга и др.

Езера: Каспийско море, Ладожко, Онежко, Байкал.

Растителност– тундрова, лесотундрова, степна, смесени гори ( 65% от площта на страната). Развита е геокриолитозона в северните части.Обработваемата земя е 7% от общата площ.

По отношение на природните суровини Русия е истински „рай” на Земята. Русия е на второ място в света по добив на нефт (9,8млн. барела дневно) и първа в света по добив на природен газ (622,2млн. м3/год.), като резервите от природен газ са 43,3 трилиона м3.Въглищата се добиват в Донския басейн, Среноруското възвишение, Алтай и др. Нефт се добива в Прикаспийската низина и др. Природен газ – Урал. Западно Сибирска низина , желязна руда – Урал. Колски п-ов, Среноруски възвишения( Курска магнитна аномалия – 65% метално съдържание ). Русия е на първа в света по запаси на желязна руда. Средносибирско плато и др. медна руда – Урал. Добиват се още злато, платина, диаманти , алуминий, графит, калиеви соли ( 1-ва в света) и др.

Население

Населението на Русия е 142 517 670 души (юли 2012). Средната гъстота е 8д/км2 . В европейската част живее 63% от населението, а в азиатската – 27%. В европейската част средната гъстота е 24д/ км2 , а в азиатската 4д/ км2.

Република Столица Площ Население
(хил. км 2) (хил.жители)
1. Карелия Петрозаводск 156,7 691
2.Коми Сиктивкар 416,8 952
3.Мари Ел ЙошкарОла 23,4 716
4.Удмуртия Ижевск 42,1 1547
5.Мордовия Саранск 26,2 862
6.Чувашия Чебоксари 18,3 1297
7.Татарстан Казан 68 3790
8.Башкортостан Уфа 142,9 4116
9.Адигея Майкоп 7,8 448
10.Карагаево Черкеск 14,3 441
11.Кабардино-Болкария Налчук 11,5 938
12. Сев.Осетия Владикавказ 8 728
13.Ингушетия Назран 3 534
14.Чечения Грозни 15,7 1106
15.Дагестан Махагкала 50,3 2825
16.Калмикия Елиста 74,7 282
17.Алтай Горно Алтайск 93 204
18.Хакасия Абакан 61,6 536
19.Тува Къзъл 168,6 302
20.Бурятия Улан Уде 332 957
21.Саха-Якутия Якутск 9078 908

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c35.jpg

Раждаемостта в Русия е 10,94‰, смъртност 16.03‰, а естественият прираст е – 0,48‰. Възрастова структура: до14г. – 15,2%, 15-64г.- 71,8%, над 65г. – 13%. Средната възраст на населението е 38,8години. Детска смъртност е 9,88‰, Коефициент на фертилност е 1,61деца/жена. Очакваната продължителност на живота е 66,46години( мъже-60,11години, жени – 73,18години). Болните от СПИН са 940 000д. (2007г.).

Етнически състав: 79,8%- руснаци, 3,8%- татари, 2% – украинци, 1,2%- башкори, 1,1%-чуваши, 12,1%-други.

Конфесионален състав: 15-20% праволсавни, 10-15% мюсюлмани, 2%- католици, протестанти, арменогрегорианци, 53-63%- атеисти или неопределени.

Неграмотни- 4%. Официален език – руски.

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c36.jpg

Държавите които говорят на Руски език.

Азбука- кирилица. Извън Русия живеят 25млн. руснаци – главно в Казахстан, Украйна, Беларус, САЩ, Канада и др.

Градско население 73%.

Столицата на Русия е Москва ( 10,5 млн.д., а с агломерацията 14,5 млн.д.). Други по-големи градове са Санк Петърбург ( 4,8млн), Новосибирск(1,5млн.д.), Екатеринбург (1,4млн.) Волгоград (1,4млн.д.) и др.

Административно делене: 89 субекта, 49 области, 7 федерални окръга, 6 края, 21 републики и 2 града с федерално значение.

Държавно устройство

Федеративна република начело с президент избран за 4 години. Изпълнителна власт: правителство начело с министър –председател.

Двупалатно събрание – Съвет на федерацията и Държавна дума ( 450 депутати, ибрани за 5 години)

Национален празник е 12 юни ( 1990) Русия е индустриално – аграрна в преход към пазарна икономика.

https://www.nauchensviat.eu/images/Geografiq/geostrani/c16.jpg – национален флаг.

Стопанство

Първичния сектор е силно развит, добиват се нефт (13% от световните запаси), газ ( 36,4% от световните запаси) , въглища, желязна руда, боксити, фосфорити, злато , сребро, платина и др.

Развити са нефтопреработването, нефтохимия, черна и цветна металургия, химическа промишленост, машиностроене( военно и космическо , морски ,речни кораби, самолети и вертолети, автомобили, автобуси, трактори, селскостопански машини, дървопреработваема, целулозна, хартиена, шивашка и др.)

Селското стопанство задоволява потребностите на страната с необходимите продукти. Отглеждат се пщеница, ръж, царевица, овес, ечемик, захарно цвекло, картофи , слънчоглед и др.

От животновъдството  – едър рогат добитък, свине, кози, северни елени , птици и др.

БВП на Русия е 2116 мрл. долара ( 2009), като на глава от населението се падат 15,100 долара. Реалния темп на растеж е -7,9% (2009). Безработицата е 8,9% (2009)

БВП по сектори : – селско стопанство – 5,2%

-промишленост – 37%

-услуги – 58%

Трудовите ресурси са 75,8 млн.души

Заетост по сектора: – селско стопанство -10%

-промишленост – 32%

-услуги – 58%

Наслението под линията на бедността е 16%

Основни търговски партньори са: Китай, Германия, Япония, Украйна, САЩ , Италия, Холандия, Полша и др.

Летищата в Русия са 595, пътищата са 933 000 км ( 755 000 с настилка и 30 000 км магистрали) , 87 157 км – ж.п. линий газопроводи – 160 000 км, нефтопроводи – 88 000км.

Русия се посещава от 21млн. туристи годишно.