Електронните цигари не генерират токсини

Проучванията потвърждават, че електронните цигари практически не генерират токсини.

Активистите срещу тютюнопушенето и служителите в общественото здравеопазване, които поставят под въпрос ползата от електронните цигари за намаляване на свързаните с тютюна болести, често говорят така, сякаш съдържанието на аерозола, генериран от електронните цигари е нещо мистериозно. Всъщност липсата на горене прави електронните цигари по-безопасни от конвенционалния вид цигари с тютюн.

Какво съдържат електронните цигари

Според направено проучване, разглеждащо дузина марки електронни цигари, налични в Полша, се установява, че „нивата на потенциално токсични съединения в парите на електронните цигари са 9–450 пъти по-ниски от тези в дима от конвенционални цигари и в много случаи сравними с количествата, които се съдържат във фармацевтичните заместители [на никотин].“

Ново проучване на водещи американски и британски марки, докладвано в регулаторната токсикология и фармакология, потвърждава тази теза, като установява, че нивата на потенциално проблемните вещества в аерозола за електронни цигари са приблизително същите като тези, открити в околния въздух. За своя анализ изследователите избраха три вкуса на електронни цигари, които представляват около 50 процента от американския пазар и два вкуса на електронни цигари, които представляват около 30 процента от електронните цигари, продавани във Великобритания. От тези продукти с проби от въздух и с дим, генериран от три водещи марки и разновидности цигари. Ето какво откриха:

Аерозолите за електронни цигари се състоят главно от глицерин или пропилей гликол (70% до 85%), вода (10% до 19%), ароматизатор (3% до 11%) и никотин (1% до 2%). Изследователите са измерили осем вида HPHC: въглероден окис, карбонили, феноли, летливи вещества, метали, специфични за тютюна нитрозамини, полиароматични амини и полиароматични въглеводороди. Комбинираното тегло на всички тези вещества във 99 вдишвания от един вид електронна цигара (което се оказа типично) е по-малко от 0,17 милиграма. Това е почти същото като общото количество HPHC (0,16 милиграма), открито в 99 вдъхвания въздух. За разлика от това, една тютюнева цигара генерира 30,6 милиграма HPHC – 180 пъти повече от електронната цигара. На вдишване традиционната цигара генерира 3 357 нанограма HPHC – около 2000 пъти повече от електронната цигара. Както и да го разглеждате, разликата е огромна.

Означава ли това, че парите на електронната цигара са почти толкова безопасни, колкото въздуха?

В светлината на данни като тези, които предполагат, че изпаренията на електронните цигари не са толкова опасни, колкото тези на тютюневия дим, законодателите и служителите в областта на общественото здраве заявяват следното.  Установено е, че основният и вторичният аерозол за електронни цигари съдържа поне десет химикала, които са в списъка на калифорнийското предложение на 65-те химикали, за които е известно, че причиняват увреждания на здравето. Никога не бихте предположили обаче, че цитираните токсични химикали присъстват в аерозола за електронни цигари в нива, почти неразличими от тези във въздуха, които всички ние дишаме в момента.

Ползата от електронните цигари

В голямо рандомизирано, контролирано проучване изследователи установяват, че пушачите, които са използвали електронни цигари, за да им помогнат да се откажат, са по-малко склонни да започнат да пушат отново поне една година, в сравнение с тези, които са използвали други помощни средства като никотинова дъвка или пластири 1.. Като цяло проучванията откриват сериозни доказателства за ползата от електронните цигари пред другите стратегии за отказване – включително никотинозаместителната терапия, комбинирана с антидепресанти.

Също така е трудно да се каже дали скорошните резултати ще се превърнат в реалния свят, където електронните цигари се променят бързо. Това може да е основната грижа за здравето. Привържениците на електронните цигари виждат начин да помогнат на милионите, които се опитват да се откажат от пушенето и да спрат тежката вреда, причинена от тютюна. Смята се, че в САЩ вече има около 2,5 милиона потребители на електронни цигари. Сравнително има около половин милион потребители във Великобритания и нараства.