Цитирането на сайтове е един от най-мощните показатели за по-добро класиране на сайт в Google

В днешно време почти всеки има сайт. Като започнем от хлапета, имащи лични блогове и стигнем до корпорациите, представящи услугите и своята дейност в професионален сайт.

Малко, обаче, са сайтовете, които се класират добре в Google, малко са и тези, които правят солиден органичен трафик, и именно за това ще говорим в настоящата статия… Как да класирате сайта си по-напред в Google SERP, чрез цитиране от други източници.

Един от основните алгоритми при качественият линк билдинг, е именно да се придава тежест от един ресурс към Вашият, или към друг.

Линкването, също като при книгите, когато се цитират, прави така, че даден сайт да се класира по-напред и да се изпреварва конкуренцията.

Но как точно да поставяте цитати и да позовавате сайтове? Това е важен въпрос, зад който се крие много сложна и упорита работа.

Трябва да създавате съдържание, което да е интересно и което да бъде ползвано от сайтове, които са със сходна на Вашата дейност, сфера, или област. Истинско чудо е да направите проект, който всеки ден да бъде цитиран от много други сайтове, но именно към това трябва да се стремите.

Тук е мястото да споменем, че за да получите такъв силен, качествен и полезен ресурс Ви трябва добро планиране, развитие, работа по сайта, SEO оптимизация  и набавяне на достоверно, качествено, полезно съдържание.

Нещата не са никак лесни, но когато имате визия за нещо специализирано, се случват. Не е достатъчно само желанието. Трябва план на действие, опитен екип, хъс за работа и аналитично мислене.

Вярно е, скъпо е да създадете глобален, полезен ресурс, но ако имате насоката, то нещата във времето ще се получат.

Трябва да се работи ежедневно, да се действа разумно и да се мисли за читателите, а не за търсачките. Често се допуска грешка, като се предоставя съдържание, от гледна точка на търсещите машини, а никой не се пита, дали това съдържание би било полезно на крайния потребител, на този, който ще посети сайтовете Ви… Именно и в тази насока искаме да Ви обърнем внимание, да насочите енергията си към читателите, да уважавате Вашата аудитория и да мислите позитивно и добронамерено, към нея.